Dokumentační body

Archeologický atlas státního zámku Bučovice

Přehled archeologických výzkumů v letech 2000-2020
Město Bučovice ležící na Vyškovsku v údolí řeky Litavy mezi pohořími Ždánického lesa a Litenčické pahorkatiny je význačné tím, že se na jeho západním okraji nachází rozlehlý areál někdejšího šlechického sídla rodu Liechtensteinů. Představuje…